specificaties.jpg

'Pijnloos bewegen begint bij de voeten'


is een boek dat gaat over de kwaliteit van onze bewegingen en hoe wij deze met elkaar in harmonie brengen. 

Belangrijk voor ons zijn de volgende vragen:

Hoe staan mijn voeten onder mijn lichaam,
Zijn mijn voeten mijn fundament, 
hoe betrouwbaar is mijn fundament ? 


Is mijn evenwichtgevoel in overeenstemming met de denkbeeldige loodlijn naar het middelpunt van de aarde?
Werkt de zwaartekracht evenwijdig met deze denkbeeldige loodlijn?

Dragen mijn voeten, mijn benen, mijn bekken, mijn wervelkolom samen mijn hele lichaam of compenseer ik?
Is mijn lopen méér dan alleen mijn voeten verplaatsen?
Hoe gebruik ik mijn gewrichten, mijn veringsmechanisme, mijn schokbrekers tijdens het bewegen?
Ik ben niet van hout!

Bij beweging spelen voortdurend gewicht, ruimte, tijd én ademhaling de hoofdrol.

Met betrekking tot het gewicht
Wat is midden, laag en hoog in de beweging?
Hoe economisch gebruik ik mijn lichaam om vanuit een evenwichtig midden te komen naar laag of hoog,
voor of achter, diagonaal of diametraal.
Kan ik het verschil voelen tussen spanning, ontspanning en loslaten?
Kan ik overbodige spanning loslaten?
Hoe belangrijk zijn tegenwichten (polen) in de beweging? 
Met andere woorden, hoe kan ik voorkomen dat ik mijn evenwicht verlies?
Hoe kan ik mijn evenwicht versterken?

Met betrekking tot de ruimte
Hoe gebruik ik de ruimte om mij heen?
Kan ik duidelijk richting bepalen? Daar!
Kan ik doelloos mijn lichaam haar gang laten gaan? Vragend of zoekend bezig zijn? 
Waarheen, waar?
Hoeveel ruimte kan ik in harmonie met mijzelf innemen?
Wat is open, gesloten, wijd of nauw?

Met betrekking tot de tijd 
Hoe ervaar ik de tijd in de bewegingen?
Het begrip langzaam en vlug, tegelijk en na elkaar ook wel synchroon en successief genoemd,
is zowel absoluut (de verdeling in seconden, uren, jaren enzovoort), als relatief (de tijd vliegt, kruipt voorbij).


Met betrekking tot de ademhaling
Een levend mens beweegt altijd.
Hoe vloeiend ben ik in mijn bewegingen (het flowaspect)?
Ik adem in en blaas uit.
Hoe synchroniseer ik dat in mijn bewegingen?
Of blokkeer ik mijzelf?

Efforts
De inzet van de beweging wordt in de bewegingsanalyse van Rudolf Laban door het woord effort uitgedrukt.
Er zijn acht basis efforts waarbij de verdeling van gewicht, ruimte en tijd in de beweging een rol spelen.
Heb ik inzicht gekregen in de efforts, hoe ik ze gebruiken kan en hoe ik ze  kan uitdrukken in mijn
bewegingsmogelijkheden?

Inzicht 
Heb ik inzicht gekregen in mijn wijze van bewegen?
Heeft het invloed op mijn voelen en denken? Heeft het harmoniseren van gewicht, ruimte en tijd in mijn bewegingen
tot gevolg dat ik tevens een harmonisatie op gang breng tussen mijn lichaam, mijn gevoel en mijn verstand?
Kan ik mijzelf beter in balans houden en wat is daarvan de invloed op mijn omgeving?

Observatie 
Bekijk en observeer de bewegingen van jezelf, de bewegende mens en de natuur rondom. 
Gebruiken we of  misbruiken we gewicht, ruimte en tijd in de bewegingen?
Zie de individuele verschillen?
Bewonder en verwonder je.